PLC (Programmable Logic Controller ) Archive

PLC là gì

Theo định nghĩa PLC ( Programmable Logic Controller) là là bộ điều khiển được thông qua ngôn ngữ lập trình, nhờ đó mà chúng ta có thể lắp đặt vào các ứng dụng công nghiệp một các linh hoạt, với giá thành hợp lý, đặc biệt là hoạt động bền bỉ, liên tục trong môi …
error: Content is protected !!